Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2833
Nhan đề: Các điều kiện thương mại quốc tế incoterms 2000 giải thích và hướng dẫn sử dụng
Tác giả: Hoàng, Văn Châu
Tô, Bình Minh
Từ khoá: Thương mại;Ngoại thương;Incoterms;Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2833
Bộ sưu tập:0160032 - Chiến lược kinh doanh quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Cac dieu kien thuong mai quoc te Incoterms 2000.pdf6.36 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.