Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2834
Nhan đề: Xúc tiến bán hàng trong kinh doanh thương mại ở việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Xuân Hương
Từ khoá: Thương mại;Kinh tế thương mại;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2834
Bộ sưu tập:0160032 - Chiến lược kinh doanh quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Xúc tien ban hang trong doanh nghiep thuong mai VN.pdf5.1 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.