Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2866
Nhan đề: Quản trị quan hệ công chúng phần 2: chương 5 - 8
Tác giả: Lưu, Văn Nghiêm
Từ khoá: Quan hệ công chúng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2866
Bộ sưu tập:099. Quản trị kinh doanh dịch vụ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Quan tri quan he cong chung2011 P2(C5-C8).pdf8.35 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.