Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2873
Nhan đề: Lập chiến lược quảng cáo phần 1 chương 1-4
Tác giả: Bảo Châu
Từ khoá: Quảng cáo;Chiến lược quảng cáo
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Tp.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2873
Bộ sưu tập:099. Quản trị kinh doanh dịch vụ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Lap chien luoc quang cao Phan 1 chuong 1-4.pdf6.4 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.