Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2881
Nhan đề: Bài tập kinh tế và quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Loan
Ngô, Xuân Bình
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Bài tập quản trị doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2881
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 109 Bai tap kinh te va quan tri doanh nghiep.pdf3.33 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.