Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2882
Nhan đề: Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Ngô, Kim Thanh
Lê, Văn Tâm
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Kinh tế doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2882
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 115 Quan tri doanh nghiep.pdf20.4 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.