Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2885
Nhan đề: Nhà quản lý một phút phương cách quản lý của các nhà quản trị hàng đầu thế giới
Tác giả: Marcus, Bucking Ham
Curt, cuffman
Từ khoá: Nhà quản lý;Phương pháp quản lý
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Thanh niên
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2885
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 106 Nha quan ly mot phut phuong cach quan ly.pdf5.97 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.