Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2886
Nhan đề: Rủi ro trong kinh doanh
Tác giả: Ngô, Thị Ngọc Huyền
Nguyễn, Thị Hồng Thu,...
Từ khoá: Rủi ro kinh doanh;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2886
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 104 Rui ro trong kinh doanh.pdf7.91 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.