Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2887
Nhan đề: Kỹ năng quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn, Minh Trí
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Kỹ năng quản trị
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2887
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 103 Ky nang quang tri doanh nghiep.pdf8.39 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.