Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2890
Nhan đề: Những sai lầm trong quản lý kinh doanh
Từ khoá: Kinh doanh;Quản lý kinh doanh
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2890
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 100 Nhung sai lam trong quan ly kinh doanh.pdf8.37 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.