Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2891
Nhan đề: Giáo trình kinh tế và quản trị doanh nghiệp
Tác giả: Ngô, Xuân Bình
Hoàng, Văn Hải
Từ khoá: Kinh tế;Quản trị doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2891
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 099 Giao trinh kinh te va quan tri doanh nghiep.pdf7.84 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.