Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2892
Nhan đề: Quản lý doanh nghiệp
Tác giả: Đỗ, Văn Phức
Từ khoá: Quản lý doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2892
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 105 Quan ly doanh nghiep.pdf11.83 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.