Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2898
Nhan đề: 8 Tố Chất Trí Tuệ Quyết Định Cuộc Đời Người Phụ Nữ
Tác giả: Mã, Ngân Văn
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Lao động
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2898
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-055-8 Tố Chất Trí Tuệ Quyết Định Cuộc Đời Người Phụ Nữ.pdf1.73 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.