Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiên Cứu Khoa Học 815

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018
Nghiên Cứu Khoa Học 15 2 4 0 9 18 13

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 650
Hoa Kỳ 52
Trung Quốc 8
Pháp 7
Thụy Sĩ 6
Tây Ban Nha 6
Ma-lay-xi-a 5
Nga 4
Đức 2
Nhật Bản 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 599
Nha Trang 16
Scottsdale 11
Ho Chi Minh City 10
Ann Arbor 7
Saigon 5
Wilmington 5
Bakersfield 4
Can Tho 4
Houston 4