Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiên Cứu Khoa Học 820

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Nghiên Cứu Khoa Học 4 0 9 18 15 0 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 654
Hoa Kỳ 53
Trung Quốc 8
Pháp 7
Thụy Sĩ 6
Tây Ban Nha 6
Ma-lay-xi-a 5
Nga 4
Đức 2
Nhật Bản 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 602
Nha Trang 17
Scottsdale 11
Ho Chi Minh City 10
Ann Arbor 7
Saigon 5
Wilmington 5
Bakersfield 4
Can Tho 4
Houston 4