Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiên Cứu Khoa Học 849

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019 February 2019
Nghiên Cứu Khoa Học 7 9 4 5 0 4 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 669
Hoa Kỳ 63
Trung Quốc 8
Pháp 7
Thụy Sĩ 6
Tây Ban Nha 6
Ma-lay-xi-a 5
Nga 4
Nhật Bản 3
Đức 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 616
Nha Trang 17
Ho Chi Minh City 11
Scottsdale 11
Ann Arbor 8
Wilmington 7
Mountain View 5
Saigon 5
Bakersfield 4
Can Tho 4