Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiên Cứu Khoa Học 734

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017
Nghiên Cứu Khoa Học 20 12 17 14 12 8 9

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 602
Hoa Kỳ 38
Thụy Sĩ 6
Pháp 6
Trung Quốc 5
Tây Ban Nha 4
Ma-lay-xi-a 4
Nga 4
Đức 2
Nhật Bản 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 568
Scottsdale 11
Ho Chi Minh City 10
Saigon 5
Wilmington 5
Bakersfield 4
Can Tho 4
Mountain View 4
Quan 4
Saint Petersburg 4