Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiên Cứu Khoa Học 765

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Nghiên Cứu Khoa Học 17 14 12 8 15 14 11

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 613
Hoa Kỳ 46
Pháp 7
Thụy Sĩ 6
Trung Quốc 6
Tây Ban Nha 5
Ma-lay-xi-a 5
Nga 4
Đức 2
Nhật Bản 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 578
Scottsdale 11
Ho Chi Minh City 10
Ann Arbor 5
Saigon 5
Wilmington 5
Bakersfield 4
Can Tho 4
Mountain View 4
Quan 4