Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Nghiên Cứu Khoa Học 773

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018
Nghiên Cứu Khoa Học 12 8 15 14 15 2 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 616
Hoa Kỳ 46
Trung Quốc 8
Pháp 7
Thụy Sĩ 6
Tây Ban Nha 6
Ma-lay-xi-a 5
Nga 4
Đức 2
Nhật Bản 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 581
Scottsdale 11
Ho Chi Minh City 10
Ann Arbor 5
Saigon 5
Wilmington 5
Bakersfield 4
Can Tho 4
Mountain View 4
Quan 4