Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2900
Nhan đề: 10 Bí Quyết Thành Công Của Những Diễn Giả Mc Tài Năng Nhất Thế Giới
Tác giả: Carmine Gallo
Từ khoá: Kỹ năng mềm
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2900
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-057-10 Bí Quyết Thành Công Của Những Diễn Giả Mc Tài Năng Nhất Thế Giới.pdf993.91 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.