Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2908
Nhan đề: Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo
Tác giả: Joanna Barsh
Susie Cranston
Từ khoá: Kỹ năng mềm
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Phụ nữ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2908
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-065-Cách Người Phụ Nữ Xuất Chúng Lãnh Đạo.pdf1.29 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.