Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2910
Nhan đề: T.C Con số và sự kiện 7/2017.
Tác giả: Nhiều T.Giả
Từ khoá: Con số và sự kiện
Năm xuất bản: 2017-07
Nhà xuất bản: Tổng cục Thống kê
Tóm tắt: Đánh giá chung về tình hình phát triển Kinh tế của Việt Nam qua 6 tháng đầu năm. Đặc biệt một số bài viết nói về lợi ích của phát triển Công nghệ cao tại VN và hoạt động KD XNK theo những hướng mới, có khả quan nhiều triển vọng...
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2910
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC Con so su kien 7.2017.pdf9.66 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.