Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2920
Nhan đề: Giáo dục& thời đại số 32.2017
Từ khoá: Giáo dục thời đại
Năm xuất bản: 2017-08
Tóm tắt: Là ấn phẩm phát hành của Bộ giáo dục và Đào tạo trên diễn đàn toàn xã hội vì sự nghiệp giáo dục. Tập hợp nhiều nội dung và bài viết với các chủ đề khác nhau nhưng chủ yếu và trọng tâm vẫn là vấn đề định hướng trong công tác dạy và học của xã hội..
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2920
Bộ sưu tập:300 - Khoa học xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
G.duc thoi dai So 32 .2017.pdf17.44 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.