Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2922
Nhan đề: Quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Green Plaza Đà Nẵng
Tác giả: Phạm, Thị Lệ Xuân
Từ khoá: Chất lượng dịch vụ;Đà Nẵng;Khách sạn;Green Plaza
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2922
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-089-Quản trị chất lượng dịch vụ tại khách sạn Green Plaza Đà Nẵng.pdf1.24 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.