Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng 36

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019
Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng 0 0 3 7 6 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
Ths-091-Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.pdf 10

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 8
Việt Nam 6
Vương quốc Anh 3
Hung-ga-ri 2
Ý 2
Pháp 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Chicago 3
Ann Arbor 2
Fremont 2
Houston 1
Milan 1
Verona 1