Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng 29

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng 5 1 0 0 0 3 6

Tải tập tin

Lượt truy cập
Ths-091-Xây dựng hệ thống phân lịch thi tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng.pdf 7

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 8
Việt Nam 4
Vương quốc Anh 3
Hung-ga-ri 2
Ý 2
Pháp 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4
Chicago 3
Ann Arbor 2
Fremont 2
Houston 1
Milan 1
Verona 1