Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2926
Nhan đề: Xây dựng hệ thống hỗ trợ cố vấn học tập tại trường Cao đẳng Thương Mại
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiền
Từ khoá: Cố vấn học tập;Hệ thống;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2016
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2926
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-093-Xây dựng hệ thống hỗ trợ cố vấn học tập tại trường Cao đẳng Thương Mại.pdf807.94 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.