Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2936
Nhan đề: Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa - Một góc nhìn từ Việt Nam: Phần 2
Tác giả: Phạm, Xuân Nam
Từ khoá: Nền văn hóa;Đối thoại;Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2936
Bộ sưu tập:224. Văn Hóa Du Lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-060- Da dang van hoa P2.pdf36.59 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.