Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2940
Nhan đề: Phong tục dân gian - Nghi lễ thờ Phật: Phần 2
Từ khoá: Phong tục dân gian;Nghi lễ
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Thời đại
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2940
Bộ sưu tập:224. Văn Hóa Du Lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-064- Phong tuc dan gian P2.pdf35.2 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.