Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2941
Nhan đề: Bài giảng Tổ chức kinh doanh M.I.C.E trong khách sạn
Tác giả: Lê, Hoàng Vũ
Từ khoá: Tổ chức kinh doanh;Khách sạn
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2941
Bộ sưu tập:219. Tổ chức kinh doanh MICE trong khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-057-Mice trong ks.pdf1.74 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.