Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2942
Nhan đề: Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Quản trị du lịch Mice
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn;Quản trị du lịch
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2942
Bộ sưu tập:219. Tổ chức kinh doanh MICE trong khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-058- Ky nang nghe Mice trong ks.pdf1.02 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.