Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2948
Nhan đề: Quyết định số 210/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Quyết định số 210;Văn hóa đối ngoại;Du lịch
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2948
Bộ sưu tập:224. Văn Hóa Du Lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-080- Nghi quyet van hoa.pdf1.55 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.