Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2949
Nhan đề: Tài liệu về hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Nhận diện thương hiệu;Du lịch;Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2949
Bộ sưu tập:Hướng dẫn Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-078- Nhan dien thuong hieu du lich.pdf62.73 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.