Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2953
Nhan đề: Tiêu chuần nghề du lịch Việt Nam: Chế biến món ăn
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn nghề;Du lịch;Việt Nam;Chế biến món ăn
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2953
Bộ sưu tập:Tiêu chuẩn nghề du lịch VN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-071- Tieu chuan. Chế biến món ăn.pdf2.9 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.