Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2962
Nhan đề: Sổ tay Hướng dẫn cấp Nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Nhãn du lịch xanh;Điểm tham quan
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2962
Bộ sưu tập:Hướng dẫn Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-088- So tay nhan du lich xanh. Diem tham quan.pdf1.18 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.