Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2963
Nhan đề: Sổ tay Hướng dẫn cấp Nhãn Du lịch xanh cho nhà hàng phục vụ khách du lịch
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Nhãn du lịch xanh;Nhà hàng phục vụ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2963
Bộ sưu tập:Hướng dẫn Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-089- So tay nhan du lich xanh. Nha hang.pdf1.09 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.