Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2972
Nhan đề: Sổ tay Hướng dẫn cấp Nhãn du lịch xanh cho Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch
Tác giả: Tổng cục du lịch Việt Nam
Từ khoá: Sổ tay hướng dẫn du lich;Du lịch xanh;Cửa hàng mua sắm
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2972
Bộ sưu tập:Hướng dẫn Du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-086- So tay nhan du lich xanh. Cua hang mua sam.pdf1.18 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.