Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/299
Nhan đề: Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất tại NH NN&PTNT chi nhánh huyện Krông Bông
Từ khoá: Ngân hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/299
Bộ sưu tập:12. Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất tại NH NN&PTNT chi nhánh huyện Krông Bông.pdf1.07 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.