Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2997
Nhan đề: Marketing dịch vụ phần 1 chương 1- 6
Tác giả: Lưu, Văn Nghiêm
Từ khoá: Marketing dịch vụ;Quản trị dịch vụ
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/2997
Bộ sưu tập:099. Quản trị kinh doanh dịch vụ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Marketing dich vu phan 1 chuong 1-6.pdf4.54 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.