Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3007
Nhan đề: Nghệ thuât quảng cáo
Tác giả: Mạnh Tuấn
Từ khoá: Quảng cáo;Nghệ thuật quảng cáo
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3007
Bộ sưu tập:Quảng cáo và Khuyến mãi

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Nghe thuat quang cao..pdf3.59 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.