Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3010
Nhan đề: Phát triển kỹ năng lãnh đạo
Tác giả: John, C. Maxwell
Từ khoá: Kỹ năng lãnh đạo;Ứng xử kinh doanh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3010
Bộ sưu tập:0020780 - Tâm lý và nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Phat-trien-ky-nang-lanh-dao-john-c-maxwell.pdf12.17 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.