Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3017
Nhan đề: Quảng cáo
Tác giả: Hoàng, Trọng
Nguyễn, Văn Thi
Từ khoá: Quảng cáo
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Tp.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3017
Bộ sưu tập:Quảng cáo và Khuyến mãi

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Quang cao.pdf6.55 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.