Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3021
Nhan đề: Marketing du lịch
Tác giả: Trần, Ngọc Nam
Trần, Huy Khang
Từ khoá: Marketing du lịch;Du lịch
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Tp.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3021
Bộ sưu tập:0160082 - Quản trị khu du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Marketing du lich.pdf4.6 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.