Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3022
Nhan đề: Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn phần 1 chương 1-4
Tác giả: Nguyễn, Văn Mạnh
Hoàng, Thị Lan Hương
Từ khoá: Kinh doanh khách sạn;Quản trị kinh doanh khách sạn;Khách sạn
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3022
Bộ sưu tập:0160082 - Quản trị khu du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
GT quan tri kinh doanh khach san phan 1 chuong 1-4.pdf5.16 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.