Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3024
Nhan đề: Marketing công nghiệp B2B
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Từ khoá: Marketing công nghiệp;B2B
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3024
Bộ sưu tập:0020020 - B2B marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
marketing cong nghiep.pdf621.35 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.