Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3026
Nhan đề: Marketing công nghiệp Phần 2 chương 6-9
Tác giả: Robert, W.Haas
Hồ, Thanh Lan
Từ khoá: Marketing công nghiệp;B2B
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3026
Bộ sưu tập:0020020 - B2B marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Marketing cong nghiep phan 2 chuong 6-9.pdf8.26 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.