Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3033
Nhan đề: Thuật thúc đẩy nhân viên
Tác giả: Brian, Tracy
Từ khoá: Nhân sự;Nhân viên
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Thế giới
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3033
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 117 Thuat-thuc-day-nhan-vien-brian-tracy.pdf485.5 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.