Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3037
Nhan đề: Thị trường hối đoái
Tác giả: Lê, Văn Tư
Từ khoá: Tài chính;Thị trường hối đoái
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3037
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TCNH 004 Thi-truong-hoi-doai-pgs-ts-le-van-tu.pdf22.5 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.