Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Đắc nhân tâm 12

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
Đắc nhân tâm 0 3 3 6 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
Dac-Nhan-Tam.pdf 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Vương quốc Anh 5
Hoa Kỳ 5
Ý 1
Việt Nam 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Chicago 3
Ann Arbor 2
Hanoi 1
Milan 1