Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Đắc nhân tâm 12

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Đắc nhân tâm 0 0 0 0 3 3 6

Tải tập tin

Lượt truy cập
Dac-Nhan-Tam.pdf 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Vương quốc Anh 5
Hoa Kỳ 5
Ý 1
Việt Nam 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Chicago 3
Ann Arbor 2
Hanoi 1
Milan 1