Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Marketing du kích trong 30 ngày 16

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
Marketing du kích trong 30 ngày 0 4 3 7 1 1 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 122 Marketing-du-kich-trong-30-ngay.pdf 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 5
Việt Nam 5
Ý 4
Vương quốc Anh 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 5
Chicago 3
Ann Arbor 2
Milan 2
Verona 2