Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Marketing du kích trong 30 ngày 14

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Marketing du kích trong 30 ngày 0 0 0 0 4 3 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 122 Marketing-du-kich-trong-30-ngay.pdf 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Ý 4
Hoa Kỳ 4
Việt Nam 4
Vương quốc Anh 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 4
Chicago 3
Milan 2
Verona 2
Ann Arbor 1