Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3045
Nhan đề: Marketing facebook từ A đến Z
Tác giả: Đức Trung
Từ khoá: Marketing;Fecebook
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Thế giới
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3045
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 123-Marketing Facebook tu A den Z.pdf42.19 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.