Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Marketing facebook từ A đến Z 20

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Marketing facebook từ A đến Z 1 0 2 0 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 123-Marketing Facebook tu A den Z.pdf 4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 7
Hoa Kỳ 6
Pháp 3
Ý 2
Vương quốc Anh 1
Ha-i-ti 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 7
Chicago 3
Houston 2
Ann Arbor 1
Delmas 1
Milan 1
Verona 1