Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Marketing facebook từ A đến Z 18

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
Marketing facebook từ A đến Z 2 4 3 8 0 1 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 123-Marketing Facebook tu A den Z.pdf 4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 7
Hoa Kỳ 4
Pháp 3
Ý 2
Vương quốc Anh 1
Ha-i-ti 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 7
Chicago 3
Ann Arbor 1
Delmas 1
Milan 1
Verona 1