Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3046
Nhan đề: Marketing cho bán lẻ
Từ khoá: Marketing;Bán hàng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Tổng hợp TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3046
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 124 Marketing-cho-ban-le-bob-negen-susan-negen.pdf1.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.