Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Marketing cho bán lẻ 21

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018
Marketing cho bán lẻ 1 0 2 1 0 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 124 Marketing-cho-ban-le-bob-negen-susan-negen.pdf 4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 9
Việt Nam 6
Vương quốc Anh 4
Pháp 1
Ý 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Ann Arbor 4
Chicago 3
Houston 2
Milan 1