Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Marketing cho bán lẻ 18

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018
Marketing cho bán lẻ 0 6 3 7 1 1 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 124 Marketing-cho-ban-le-bob-negen-susan-negen.pdf 4

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Hoa Kỳ 6
Việt Nam 6
Vương quốc Anh 4
Pháp 1
Ý 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Ann Arbor 3
Chicago 3
Milan 1