Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3047
Nhan đề: Quản lý dự án trên một trang giấy
Tác giả: Clark, A. Campbell
Vũ, Kiều Anh Tuấn
Từ khoá: Quản lý dự án;Dự án
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Thời đại
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/3047
Bộ sưu tập:Kinh tế - Quản lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 125 Quan-li-du-an-tren-mot-trang-giay-clark-a-campbell.pdf8.38 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.