Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Quản lý dự án trên một trang giấy 15

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017
Quản lý dự án trên một trang giấy 0 0 0 0 3 2 10

Tải tập tin

Lượt truy cập
QTKD 125 Quan-li-du-an-tren-mot-trang-giay-clark-a-campbell.pdf 5

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 5
Hoa Kỳ 4
Ý 3
Vương quốc Anh 2
Pháp 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 5
Chicago 3
Milan 3
Ann Arbor 1